Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Följdfråga 2: Genomfört åtgärder

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 5Följd2

Följdfråga 2: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt. Åtgärderna ska visa på minskade koldioxidutsläpp.

Fråga: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2021

12

1

Ja

2022

16

2

Ja

2023

17

3

Nej

2021

6

4

Nej

2022

7

5

Nej

2023

14

6

Har ej budget

2021

62

7

Ej svar

2021

20

8

Ej svar

2022

20

9

Har ej budget

2022

57

10

Har ej budget

2023

27

11

Ej svar

2023

42

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

17 procent av kommunerna (46 stycken) har genomfört åtgärder kopplat till kommunens koldioxidbudget, vilket är en ökning från föregående år.

Svar per kommun

Följdfråga 2: Genomfört åtgärder

Indikator SE. 1. 5Följd2

Fråga: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?
Poäng: 0.5p för Ja / 0p för Nej, Ej svar eller Har ej budget.

Uppdaterad: 2023-10-18