Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Frågor och svar

Sveriges miljöbästa kommun
Huvudområde SE. 2. andelar

Här kan du se svarsfördelningen på de enkäter och nyckeltal som ingår i rankningen. Rankningen baseras på vår egen kommunenkät samt på aktuell data från andra källor, bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige. Även i år ingår också nyckeltal om klimatdata.

Agenda 2030, cirkulär ekonomi och fossilbränslefria transporter. Vissa frågor är nya, andra har varit med förut. Aktuell hållbarhets enkät består av 21 frågor och 3 följdfrågor, varav 11 frågor är nya för i år.

Vår egen enkät samt extern data kan ge 22,5 respektive 19,5 poäng, och klimatdata kan ge 8 poäng. Den maximala poängen blir därmed 50. De kommuner som kommer längst ned i rankningen har sannolikt inte svarat på enkätdelen som står för 45 procent av de sammanlagda poängen i år.

Nedan kan du även se svaren och resultaten på övriga enkäter och nyckeltal som ingår i underlaget.

Uppdaterad: 2023-10-18