Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Om webbplatsen

Artikel

Aktuell Hållbarhet står bakom kommunrankningen Sveriges miljöbästa kommun. Varje år presenteras resultatet på denna webbplats av Miljöbarometern, för att kommunerna och andra intresserade ska kunna ta del av all data som ligger till grund för rankningen.

Ökad delaktighet och insyn i kommunernas arbete är en viktig del av att skapa en hållbar kommun. Data publiceras i enlighet med Århuskonventionen – FN-konventionen om tillgång till miljöinformation och allmänhetens deltagande i beslutsprocesser i miljöfrågor.

Tillgänglighetsredogörelse för Aktuell Hållbarhets kommunrankning

Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometern Sverige AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.
Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Aktuell Hållbarhets kommunrankning som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du maila eller ringa oss:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.
Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG

Tips för ökad tillgänglighet

Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien får då ökad kontrast. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Innehåll som inte är tillgängligt

PDF-Dokument

Det kan finnas PDF-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas PDF-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna textalternativ.

Vi prioriterar att arbeta med mallar och rutiner för att säkerställa att nya dokument som läggs upp är tillgängliga. Vad gäller äldre dokument kommer vissa att göras tillgängliga i samband med uppdatering och andra vid behov.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Applikationsutvecklaren Miljöbarometern Sverige AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Uppdaterad: 2023-10-03