Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljökvalitetsnormer för PFOS/PFAS

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 95

Fråga: Har kommunen undersökt om det finns verksamheter och områden i kommunen som bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs avseende PFOS i ytvatten och PFAS i grundvattnet? (Ny)

Detta är en fråga som tagits från Vattenmyndighetens återrapporteringsenkät. Då den senast genomfördes 2021 valde vi i år att lägga in dessa frågor i enkäten. Alla dessa frågor som finns i återrapporteringen är lagstadgade.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Fråga: Har kommunen undersökt om det finns verksamheter och områden i kommunen som bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs avseende PFOS i ytvatten och PFAS i grundvattnet?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät
Senaste värdet:
83 stycken (2023)
Utgångsvärde:
83 stycken (2023)

Kommentar

83 kommuner har undersökt om det finns verksamheter och områden i kommunen som bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs avseende PFOS i ytvatten och PFAS i grundvattnet. Det är en låg siffra med tanke på att det är lagkrav på att detta ska genomförs. En del kommuner menar att arbetet kommer utföras inom kort.

Svar per kommun

Miljökvalitetsnormer för PFOS/PFAS

Indikator SE. 1. 95

Fråga: Har kommunen undersökt om det finns verksamheter och områden i kommunen som bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs avseende PFOS i ytvatten och PFAS i grundvattnet?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18