Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Följdfråga 2: Genomfört åtgärder

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 5Följd2

Följdfråga 2: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt. Åtgärderna ska visa på minskade koldioxidutsläpp.

Fråga: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) År

0

Ja

 17

2023

1

Nej

 14

2023

2

Ej svar

 42

2023

3

Har ej budget

 27

2023

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

17 procent av kommunerna (46 stycken) har genomfört åtgärder kopplat till kommunens koldioxidbudget, vilket är en ökning från föregående år.

Svar per kommun

Följdfråga 2: Genomfört åtgärder

Indikator SE. 1. 5Följd2

Fråga: Om ja, har kommunen genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?
Poäng: 0.5p för Ja / 0p för Nej, Ej svar eller Har ej budget.

Uppdaterad: 2023-10-18