Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Följdfråga 1: Sammanställt åtgärder

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 5Följd

Följdfråga 1: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt.

Fråga: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål av en maximal uppvärmning med 2 grader?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2020

6

1

Ja

2021

11

2

Ja

2022

13

3

Ja

2023

16

4

Nej

2020

4

5

Nej

2021

8

6

Nej

2022

10

7

Nej

2023

17

8

Ej svar

2020

14

9

Har ej budget

2020

76

10

Ej svar

2021

20

11

Har ej budget

2021

62

12

Har ej budget

2022

57

13

Ej svar

2022

20

14

Ej svar

2023

27

15

Har ej budget

2023

40

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

44 kommuner har sammanställt vad som behöver göras i enlighet med koldioxidbudgeten, förra året var det 38 kommuner.

Resultat per kommun

Följdfråga 1: Sammanställt åtgärder

Indikator SE. 1. 5Följd

Fråga: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?
Poäng: 0.5p för Ja / 0p för Nej, Ej svar eller Har ej budget.

Uppdaterad: 2023-10-18