Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Följdfråga 1: Sammanställt åtgärder

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 5Följd

Följdfråga 1: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt.

Fråga: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål av en maximal uppvärmning med 2 grader?

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020
Senaste värdet:
16 % (2023)
Utgångsvärde:
6 % (2020)

Kommentar

44 kommuner har sammanställt vad som behöver göras i enlighet med koldioxidbudgeten, förra året var det 38 kommuner.

Resultat per kommun

Följdfråga 1: Sammanställt åtgärder

Indikator SE. 1. 5Följd

Fråga: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?
Poäng: 0.5p för Ja / 0p för Nej, Ej svar eller Har ej budget.

Uppdaterad: 2023-10-18