Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Miljökvalitetsnormer för PFOS/PFAS

Indikator SE. 1. 95

Fråga: Har kommunen undersökt om det finns verksamheter och områden i kommunen som bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs avseende PFOS i ytvatten och PFAS i grundvattnet? (Ny)

Detta är en fråga som tagits från Vattenmyndighetens återrapporteringsenkät. Då den senast genomfördes 2021 valde vi i år att lägga in dessa frågor i enkäten. Alla dessa frågor som finns i återrapporteringen är lagstadgade.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Fråga: Har kommunen undersökt om det finns verksamheter och områden i kommunen som bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs avseende PFOS i ytvatten och PFAS i grundvattnet?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Hofors

2023

Ej svar

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

83 kommuner har undersökt om det finns verksamheter och områden i kommunen som bidrar till att miljökvalitetsnormen för vatten inte följs avseende PFOS i ytvatten och PFAS i grundvattnet. Det är en låg siffra med tanke på att det är lagkrav på att detta ska genomförs. En del kommuner menar att arbetet kommer utföras inom kort.

Uppdaterad: 2023-10-18