Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Yrkesspecifik kunskapsutveckling inom Agenda 2030

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 71

Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i hur de ska arbeta för att implementera arbetet med Agenda 2030 i sin specifika yrkesroll?

Ett problem som både kommunerna och Agenda 2030:s nationella samordnare beskriver är hur man ska få med de kommunanställda i arbetet. Hållbarhetsarbetet i kommunen påverkas mycket av hur de kommunanställda väljer att arbeta. Att få
de anställda engagerade och drivna i arbetet börjar med kunskap.

Vi ställde därför förra året frågan om kommunen har någon strategi för att kunskapsutveckla sina medarbetare. Men även om kunskap om Agenda 2030 finns behövs information om hur den kunskapen kan implementeras i den specifika yrkesrollen för att ett effektivt arbete ska kunna genomföras. Därför ställer vi i år den här uppdaterade frågan om kunskapsutveckling bland de kommunanställda.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera all personal i den kommunala verksamheten, även kommunala bolag. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i hur de ska arbeta för att implementera arbetet med Agenda 2030 i sin specifika yrkesroll?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2022

27

1

Ja

2023

24

2

Nej

2022

54

3

Nej

2023

51

4

Ej svar

2022

19

5

Ej svar

2023

25

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

24 procent av kommunerna har uppgett att de har en systematisk kunskaputveckling inom Agenda 2030 för kommunanställda. Det är en lägre andel som svarat ja jämfört med förra året, vilket troligtvis beror på att färra svarat i år, det är ungefär lika många som svarat ja i år som förra året då frågan ställdes för första gången.

I svaren hänvisar flera kommuner till Glokala Sverige och hållbarhetsutbildningar i flera olika verksamheter.

Svar per kommun

Yrkesspecifik kunskapsutveckling inom Agenda 2030

Indikator SE. 1. 71

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att kunskapsutveckla de kommunanställda i hur de ska arbeta för att implementera arbetet med Agenda 2030 i sin specifika yrkesroll?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18