Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Följdfråga 3: Uppdatering och utvärdering

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 5Följd3b

Följdfråga 3: Om ja, har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Fråga: Om ja, har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Rad-id Svarsalternativ Senaste värdet (%) År

0

Ja

 16

2023

1

Nej

 13

2023

2

Har ej budget

 43

2023

3

Ej svar

 28

2023

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

16 procent av kommunerna (eller 47 kommuner) har uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång. Det är en ökning från föregående år då följdfrågan ställdes för första gången.

Svar per kommun

Följdfråga 3: Uppdatering och utvärdering

Indikator SE. 1. 5Följd3b

Fråga: Om ja, har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?
Poäng: 0.5p för Ja / 0p för Nej, Ej svar eller Har ej budget.

Uppdaterad: 2023-10-18