Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

PFAS inom räddningstjänsten

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 96

Fråga: Utövar kommunen tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställer krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas? (Ny)

Detta är en fråga som tagits från Vattenmyndighetens återrapporteringsenkät. Då den senast genomfördes 2021 valde vi i år att lägga in dessa frågor i enkäten. Alla dessa frågor som finns i återrapporteringen är lagstadgade.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Kommunernas svar på frågan om PFAS i räddningstjänsten som andelar

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Ja

2023

96

1

Nej

2023

113

2

Ej svar

2023

81

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Endast 96 kommuner har svarat ja på denna fråga, trots att det är lagkrav på att detta ska genomförs. En del kommuner menar att arbetet kommer utföras inom kort.

Svar per kommun

PFAS inom räddningstjänsten

Indikator SE. 1. 96

Fråga: Utövar kommunen tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställer krav på hantering av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS så att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18