Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Koldioxidbudget

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 5

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att vara i linje med Parisavtalet?

Koldioxidbudgetar anses vara det enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. Med hjälp av koldioxidbudgetar kan kommunen få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas och därmed vilken möjlighet kommunen har att nå Parisavtalet och att hålla oss under en temperaturökning på 1,5 eller 2 grader. 2022 ställde vi ytterligare en följdfråga, om de kommuner som har gjort en koldioxidbudget har uppdaterat den minst en gång sedan den genomfördes. Eftersom koldioxid ständigt släpps ut minskas det utsläppsutrymme som finns kvar för varje minut. Uppdateringar av koldioxidbudgeten behöver därför göras regelbundet.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera kartläggande av ackumulerande utsläpp av koldioxid för att fastställa vad som krävs för att nå Parisavtalets mål.

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att vara i linje med Parisavtalet?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Genomfört

2019

9

1

Genomfört

2020

11

2

Genomfört

2021

18

3

Genomfört

2022

23

4

Genomfört

2023

32

5

Påbörjat

2018

16

6

Påbörjat

2019

18

7

Påbörjat

2020

21

8

Påbörjat

2021

18

9

Påbörjat

2022

18

10

Påbörjat

2023

14

11

Nej

2018

63

12

Nej

2019

55

13

Nej

2020

51

14

Nej

2021

44

15

Nej

2022

39

16

Nej

2023

27

17

Ej svar

2018

21

18

Ej svar

2019

18

19

Ej svar

2020

17

20

Ej svar

2021

20

21

Ej svar

2022

20

22

Ej svar

2023

27

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

32 procent av kommunerna, eller 91 kommuner, svarar att de har upprättat en koldioxidbudget. Det är en stor ökning sedan 2022. 14 procent har påbörjat arbetet. Flera kommuner uppger att koldioxidbudgeterna har tagits fram i sammarbete med Uppsala universitet.

Svar per kommun

Koldioxidbudget

Indikator SE. 1. 5

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att vara i linje med Parisavtalet?
Poäng: 1p för Genomfört / 0.5p för Påbörjat / 0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18