Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kemikalieplan

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 23

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Ett av miljökvalitetsmålen är en giftfri miljö där kemikaliehantering har en given plats. Satsningar på giftfria förskolor har börjat göra avtryck i kommunerna. Miljöer där barn vistas har hög prioritet, då barn är mer känsliga, men även andra områden i samhället kan vara i behov av en granskning. Genom att ha en kemikalieplan för hur användningen av kemikalier ska minimeras och hur de farligaste ämnena kan ersättas bidrar kommunen till bättre hälsa och miljö. Frågan ställdes första gången 2016.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Får ej enbart innefatta plastbantning.

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2016

17

1

Ja

2017

27

2

Ja

2018

33

3

Ja

2019

41

4

Ja

2020

35

5

Ja

2021

39

6

Ja

2022

31

7

Ja

2023

25

8

Delvis

2016

28

9

Nej

2016

40

10

Nej

2017

57

11

Nej

2018

43

12

Nej

2019

39

13

Nej

2020

48

14

Nej

2021

49

15

Nej

2022

49

16

Nej

2023

49

17

Ej svar

2016

16

18

Ej svar

2017

16

19

Ej svar

2018

24

20

Ej svar

2019

20

21

Ej svar

2020

17

22

Ej svar

2021

19

23

Ej svar

2022

20

24

Ej svar

2023

26

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Andelen svarande kommuner som har en kemikalieplan är 25 procent, eller 72 kommuner. Det är en mindre andel än föregående år, vilket kan bero på minskad svarsfrekvens.

Svar per kommun

Kemikalieplan

Indikator SE. 1. 23

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18