Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Implementering av Agenda 2030

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 70

Fråga: Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten?

Agenda 2030 har numera en betydande roll i Sveriges hållbarhetsarbete. Frågan om kommunerna har ett strategiskt arbete för att arbeta med Agenda 2030 lyftes in i rankningen 2017. Sedan dess har arbetet med Agenda 2030 kraftig utvecklats i kommunerna.

Ett problem som Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030, menar kan uppstå är om kommunerna börjar sätta upp Agenda 2030-logotyper på sina webbplatser men glömmer att föra in arbetet i verksamheten.

Det väsentliga med Agenda 2030 är att det implementeras i den kommunala verksamheten. Därför har vi i år omformulerat frågan för att få svar på det. En stor del av arbetet med Agenda 2030 utförs i kommuner och regioner. Syftet är att stärka fokus på Agenda 2030-frågor i kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhället och akademin.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska ha politisk förankring och innehålla en handlingsplan som beskriver hur implementeringen ser ut och genomförs. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten?

Rad-id Svar Senaste värdet (%) År

0

Ja

 52

2023

1

Nej

 24

2023

2

Ej svar

 24

2023

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

52 procent av kommunerna har uppgett att de har implementerat Agenda 2030 i den kommunala verksamheten. Frågan ställdes för första gången år 2022, och hade då en högre andel som svarat ja, vilket troligtvis beror på att det fanns fler svarande, inte att implementeringen minskat. Det är ungefär lika många som svarat ja i år som förra året.

I svaren påpekar flera kommuner att de arbetar med Agenda 2030 eller att de implementerat vissa av målen men att de inte har en implementering enligt frågeställningen.

Svar per kommun

Implementering av Agenda 2030

Indikator SE. 1. 70

Fråga: Har kommunen implementerat arbetet med Agenda 2030 i den kommunala verksamheten?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18