Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Hållbarhetskrav på placeringar

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 47

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Frågan har åkt in och ut från rankningen. Den togs bort under ett par år eftersom en del kommuner menade att de inte hade något nytt kapital att placera. 2020 kom frågan tillbaka då de flesta kommuner har något slags kapital. Även om det inte finns något kapital att placera eller några placeringar i kassan så menar experter att det här är ett ställningstagande som kommunerna bör göra. Vi vill också ta reda på vilka områden som kommunerna väljer att inte placera i. Vi har där valt att ta med alla alternativ i hållbarhetsprofilen från Sveriges forum för hållbara investeringar. Även de som innefattar social hållbarhet för att få ett helhetsperspektiv över kommunernas val av placeringar.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta befintligt placerat kapital samt framtida placeringar, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Ja

2020

39

1

Ja

2021

41

2

Ja

2022

44

3

Ja

2023

42

4

Nej

2020

42

5

Nej

2021

36

6

Nej

2022

35

7

Nej

2023

31

8

Ej svar

2020

19

9

Ej svar

2021

23

10

Ej svar

2022

21

11

Ej svar

2023

27

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

42 procent av Sveriges kommuner ställer hållbarhetskrav på sina placeringar. Andelen har ökat sedan 2020 då frågan togs in i kommunrankningen igen.

Svar per kommun

Hållbarhetskrav på placeringar

Indikator SE. 1. 47

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att ställa hållbarhetskrav på sina placeringar?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18