Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Grön- och vattenstrukturprogram

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. BVM2

Kommuner som svarar ja på frågan har ett eller flera aktuella dokument som sammantaget beskriver och värderar grön- och/eller vattenområden i tätorter eller tätortsnära områden utifrån ekologiska och sociala utgångspunkter, samt anger strategier och förhållningssätt till hur dess värden ska bevaras och utvecklas. Områdenas värden för såväl natur- och kulturmiljö som rekreations- och friluftsändamål ska beaktas.

Frågan togs in som en poänggrundande fråga i kommunrankningen år 2022.

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?

Hur kommunerna svarat på frågan om grön- och vattenstrukturprogram i andelar

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Ja

2021

82

1

För några tätorter

2021

33

2

Påbörjat

2021

52

3

Nej

2021

61

4

Ej svar

2021

62

Datakälla: Boverkets Miljömålsenkät

Kommentar

Det är 28 procent av Sveriges kommuner som uppger att de har en grön- och vattenstrukturplan i Boverkets miljömålsenkät, och 11 procent uppger att de har en plan för någon eller några tätorter med närområden. Även att ha ett pågående arbete med planen ger poäng i kommunrankningen, vilket 18 procent uppgett att de har. 62 kommuner, alltså 21 procent av kommunerna, har inte svarat på frågan i Boverkets enkät.

Svar per kommun

Grön- och vattenstrukturprogram

Indikator SE. 1. BVM2

Fråga: Har kommunen aktuella dokument som fyller funktionen av ett grön- och vattenstrukturprogram?
Poäng: 0,5p för Ja / 0,25p för Delvis / 0,25p för Påbörjat / 0p för Nej eller Ej svar

Uppdaterad: 2023-10-18