Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Energiplan

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. BVM1

Kommuner som svarar ja på frågan har en aktuell energiplan eller motsvarande dokument som sammantaget redovisar energianvändningen och anger strategier och förhållningssätt för hur energianvändningen ska effektiviseras och på sikt minska, och hur användningen av förnybara energikällor ska öka.

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?

Rad-id Svar Senaste värdet (%) År

0

Ja

 54

2021

1

Påbörjat

 24

2021

2

Nej

 22

2021

Datakälla: Boverkets Miljömålsenkät

Kommentar

54 procent av svarande kommuner har en energiplan, och 24 procent har påbörjat arbetet. Frågan togs in som en poänggrundande fråga i kommunrankningen år 2022 och därför finns inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Svar per kommun

Energiplan

Indikator SE. 1. BVM1

Fråga: Har kommunen aktuell kommunal energiplan eller dokument som fyller funktionen av en sådan plan?
Poäng: 0,5p för Ja / 0,25p för Påbörjat / 0p för Nej eller Ej svar

Uppdaterad: 2023-10-18