Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Energieffektivisering

Sveriges miljöbästa kommun
Indikator SE. 2.andelar. 92

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att stötta och hjälpa invånare och företag i kommunen för att minska dess energianvändning? (Ny)

Höga energipriser och stora utsläpp gör att energieffektiviseringen är än mer viktig. Att minska den totala energianvändningen i samhället är en stor del i arbetet med Agenda 2030. Det innebär därmed att energieffektivisering är ett steg i rätt riktning. I denna fråga vill vi se om kommunerna arbetar med att stötta invånarna och företagen i kommunen med detta. Det här är en viktig del i arbetet för att minska utsläppen.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Arbetet får ej enbart innehålla tillgång till energirådgivning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att stötta och hjälpa invånare och företag i kommunen för att minska dess energianvändning? (Ny)

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät
Senaste värdet:
120 stycken (2023)
Utgångsvärde:
120 stycken (2023)

Kommentar

En stor del av landets kommuner anger att de har ett systematiskt arbete för hjälpa invånare och företag att minska energianvändningen.

Svar per kommun

Energieffektivisering

Indikator SE. 1. 92

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att stötta och hjälpa invånare och företag i kommunen för att minska dess energianvändning?
Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Uppdaterad: 2023-10-18