Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Växthusgasutsläpp per invånare

Indikator SE. 1. KS1

Det vi jämför är kommunernas genomsnittliga per capita-utsläpp av växthusgaser under de senast fem publicerade mätperioderna.

Bästa kommun (lägst genomsnittligt utsläpp per capita) får 2 poäng och sedan i fallande skala. Utsläppen från industri och utrikes transporter har vi exkluderat i detta nyckeltal för att göra en mer rättvis bedömning för kommuner som har en eller flera industrier inom sitt geografiska område. En maxgräns på 25 ton per invånare har satts, kommuner med högre utsläpp än det redovisas som 25. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Växthusgasutsläpp per invånare (femårsmedel)

Poäng: 1p och sedan i fallande skala till 9 ton CO2e per invånare, alla över får 0 poäng

Rad-id Mätområde Datum Värde (ton/invånare)

0

Vindeln

2018

7,37

1

Vindeln

2019

7,17

2

Vindeln

2021

7,36

Datakälla: Nationella Emissionsdatabasen och SCB

Kommentar

Tre kommuner har växthusgasutsläpp under 1 ton per invånare vilka är Sundbyberg, Tyresö och Lidingö. I snitt är utsläppen per invånare nästan 4,5 ton, vilket är en minskning från tidigare år.

Uppdaterad: 2023-10-18