Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Utsläppsminskning vid samhällsplanering

Sveriges miljöbästa kommun

Kan kommunen underlätta för kommuninvånarna att minska klimatpåverkan? Det är det vi vill ta reda på i denna fråga. Det är inte alltid lätt att få ihop vardagen med att handla, hämta på förskolan, ta sig till arbetet, åka till barnens aktiviteter. Dygnet har 24 timmar och mycket ska hinnas med. Genom att bygga en ”smart stad” kan kommunen underlätta för invånarna. Även kommuner med stora områden på landsbygden har mycket att vinna på att förenkla för kommuninvånarna.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatsmart samhälle” som underlättar för befolkningen att kunna leva fossilfritt. Arbetet ska bidra till energieffektivisering och hållbar mobilitet genom att minska transportbehov, underlätta transporter som är fossilbränslefria, främja gång och cykel samt kollektivtrafik liksom bygga på ett sätt som främjar minskad klimatpåverkan. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplanering för att minska klimatpåverkan?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Helsingborg

2021

Ja

1

Helsingborg

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Andelen av svarande som uppger att de har ett systematiskt stadsplaneringsarbete för att minska klimatpåverkan har ökat sedan förra året, från 55 procent till 70 procent.

Dela artikeln: