Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Utfasning av fossila bränslen

Sveriges miljöbästa kommun

Tiden är knapp och de fossila bränslena måste fasas ut. För att det ska möjliggöras måste det finnas en strategi, så att vi även i framtiden kan transportera oss och ta del av skola, äldrevård, idrottsaktiviteter och annat där kommuner är inblandade. Det gäller också varutransporter i den kommunala verksamheten.

Det vi vill ta reda på är om kommunen har en strategi för det här och hur den i sådana fall ser ut.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Fråga: Har kommunen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar? (Ny)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Uddevalla

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Av de som svarat på frågan har 77 procent en strategi för utfasning av fossila bränslen. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det finns därför inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Dela artikeln: