Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Utfasning av fossila bränslen

Indikator SE. 1. 73

Fråga: Har kommunen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar?

Tiden är knapp och de fossila bränslena måste fasas ut. För att det ska möjliggöras måste det finnas en strategi, så att vi även i framtiden kan transportera oss och ta del av skola, äldrevård, idrottsaktiviteter och annat där kommuner är inblandade. Det gäller också varutransporter i den kommunala verksamheten. Det vi vill ta reda på är om kommunen har en strategi för det här och hur den i sådana fall ser ut.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Ska innefatta hela kommunen, inte enbart den kommunala verksamheten.

Fråga: Har kommunen en strategi för att fasa ut fossila bränslen till förmån för fossilbränslefria lösningar?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Oskarshamn

2022

Ja

1

Oskarshamn

2023

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

49 procent av kommunerna har svarat att de har en strategi för att fasa ut fossila bränslen. Det är en minskning får förra året då samma fråga ställdes. Det kan bero på att frågan ställdes med garantikrav i år. Många kommuner har mål att vara fossilbränslefria till år 2030.

Uppdaterad: 2023-10-18