Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Följdfråga 3: Uppdatering och utvärdering

Indikator SE. 1. 5Följd3b

Följdfråga 3: Om ja, har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det.

Fråga: Om ja, har kommunen uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång sedan den genomfördes för att kunna utvärdera hur kommunen ligger till i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalets mål?

Poäng: 0.5p för Ja / 0p för Nej, Ej svar eller Har ej budget.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Kalix

2022

Har ej budget

1

Kalix

2023

Ej svar

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

16 procent av kommunerna (eller 47 kommuner) har uppdaterat koldioxidbudgeten minst en gång. Det är en ökning från föregående år då följdfrågan ställdes för första gången.

Uppdaterad: 2023-10-18