Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Systematiskt arbete för klimatanpassning

Sveriges miljöbästa kommun

Klimatförändringarna kräver redan idag åtgärder och det kommer behövas fler, då de kan komma att leda till förstörelse. Kommunerna behöver vara förberedda. Arbetet ska bidra till att öka kommunens förmåga att anpassas till framtiden, t.ex. genom tekniska skydd och åtgärder i byggnader, minskad andel hårdgjord yta, mångfunktionella gröna och blå områden.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska syfta till att bygga ett ”klimatrobust samhälle”. Arbetet ska bidra till att utveckla samhällets byggande och förmåga att anpassas till framtiden, t ex genom tekniska skydd och åtgärder i byggnader, minskad andel hårdgjord yta, mångfunktionella gröna och blå strukturer (träd, grönområden, vattendrag och dammar) mm. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att utveckla samhällsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Gävle

2021

Ja

1

Gävle

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Andelen av svarande som uppger att de utvecklar stadsplaneringen för att anpassas till framtida klimatförändringar har ökat sedan förra året, från 51 till 63 procent.

Dela artikeln: