Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Sveriges friluftskommun

Indikator SE. 1. NVV

Kommuner har en viktig roll för det svenska friluftslivet. För att uppmärksamma och stimulera kommunernas arbete delar Naturvårdsverket, Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening och Svenskt Friluftsliv årligen ut pris till Sveriges friluftskommun samt uppmärksammar Årets förbättrare.

Rankingen bygger på en helhetsbild över kommunernas arbete med planer för friluftsliv, information, aktiviteter och insatser. Rankningen ger information om hur kommunerna når ut till allmänheten och arbetar för att värna naturen samtidigt som de ger invånarna möjlighet att ta del av naturen.

Nyckeltalet ger maximalt 2 poäng till vinnaren av rankningen, därefter fallande skala. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Poäng i Naturvårdsverkets rankning om friluftsliv

Poäng: 2p för bästa resultat och sedan i fallande skala

Rad-id Mätområde Datum Värde (poäng)

0

Vindeln

2020

11

Datakälla: Naturvårdsverket

Kommentar

Medelpoängen för Sveriges kommuner i ranknigen årets friluftskommun var 23, vilket är bra med tanke på att den högst poängen var 33,5. Det var Trollhättan som tog hem priset år 2022. Du kan läsa mer om hur poängen delades ut i dokumentet som finns länkat under Läs mer.

Uppdaterad: 2023-10-18