Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Följdfråga 1: Sammanställt åtgärder

Indikator SE. 1. 5Följd

Följdfråga 1: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt.

Fråga: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Poäng: 0.5p för Ja / 0p för Nej, Ej svar eller Har ej budget.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Vindeln

2020

Har ej budget

1

Vindeln

2021

Har ej budget

2

Vindeln

2022

Ej svar

3

Vindeln

2023

Har ej budget

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

44 kommuner har sammanställt vad som behöver göras i enlighet med koldioxidbudgeten, förra året var det 38 kommuner.

Uppdaterad: 2023-10-18