Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Följdfråga 1: Sammanställt åtgärder

Indikator SE. 1. 5Följd

Följdfråga 1: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt.

Fråga: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Poäng: 0.5p för Ja / 0p för Nej, Ej svar eller Har ej budget.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Stockholm

2020

Ja

1

Stockholm

2021

Ja

2

Stockholm

2022

Ja

3

Stockholm

2023

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

44 kommuner har sammanställt vad som behöver göras i enlighet med koldioxidbudgeten, förra året var det 38 kommuner.

Uppdaterad: 2023-10-18