Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Sammanställt åtgärder

Sveriges miljöbästa kommun

Koldioxidbudgetar anses vara det enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. Med hjälp av koldioxidbudgetar kan kommunen få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas och därmed vilken möjlighet kommunen har att nå Parisavtalet och att hålla sig under en temperaturökning på 1,5 eller 2 grader. I år ställer vi ytterligare en följdfråga om kommunerna som har gjort en koldioxidbudget har genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med vad koldioxidbudgeten visar för att nå Parisavtalet. Vi ställer följdfrågorna för att ta reda på om och hur kommunerna arbetar med uppföljning och därefter genomförande av åtgärderna för att nå Parisavtalet.

Endast kommuner som har svarat ja på huvudfrågan om koldioxidbudget kan få poäng här. Har kommunen svarat påbörjat eller nej på huvudfrågan redovisas Ej relevant på denna fråga.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt.

Följdfråga 1: Om ja, har kommunen sammanställt vad som behöver göras för att minska utsläppen i enlighet med kommunens utsläppsutrymme för att nå Parisavtalet mål?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Malmö

2020

Har ej budget

1

Malmö

2021

Ja

2

Malmö

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

38 kommuner har sammanställt vad som behöver göras i enlighet med koldioxidbudgeten, förra året var det 31 kommuner. Ytterligare sex kommuner har svarat ja, men då de inte svarat ja på huvudfrågan får de inga poäng här.

Dela artikeln: