Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Restaurering av våtmarker

Indikator SE. 1. 98

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att restaurera dikade våtmarker och/eller anlägga nya våtmarker inom kommunens areal? (Ny)

Våtmarkerna har en unik roll i våra ekosystem, då livsförhållandena i det grunda vattnet är speciella. Det skiljer sig från både vanliga vatten- och landförhållanden. Våtmarkerna binder dessutom kol. Har dikning av våtmarker genomförts går dessa dock att restaurera.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att restaurera dikade våtmarker och/eller anlägga nya våtmarker inom kommunens areal?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Lilla Edet

2023

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

En tredjedel av Sveriges kommuner uppger att de har ett systematiskt arbete för att restaurera och anlägga våtmarker. Frågan ställdes för första gången 2023 och det finns därför inga föregående värden att jämföra med.

Uppdaterad: 2023-10-18