Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Placering

Mätområde Datum Värde ( )
Eda 2009 120
Eda 2010 108
Eda 2011 176
Eda 2012 265
Eda 2013 267
Eda 2014 241
Eda 2015 234
Eda 2016 270
Eda 2017 277
Eda 2018 287
Eda 2019 285