Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Norsjö

Norsjö rankad som nummer 286

Norsjö kommun hamnar på plats 286 av 290 i årets kommunrankning. Det är en försämring jämfört med plats 257 i förra årets rankning.

Länsplacering: 13 av 15 i Västerbottens län.
Placering i kommungrupp: 132 av 136 mindre städer och landsbygdskommuner.

Poäng: 1,0 av totalt 41 poäng

Placering 2019 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 286
Senaste värdet: 286 2019

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. I år har vi även tagit med frågor från Livsmedelverkets enkät. Vår egen enkät kan ge maximalt 24,5 och totalt ger enkätfrågorna 32 poäng. Utöver det finns nyckeltal som totalt ger nio poäng.