Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Nöjd kundindex - Miljö- och hälsoskydd

Indikator SE. 1. SKR

SKR:s undersökning Företagsklimat återger företagens bedömning av kommunernas myndighetsutövning som berör miljö- och hälsoskydd.

Den kommun som har högst kundnöjdhet får en poäng och därefter viktas poäng utefter kundnöjdhet. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Företagarnas bedömning av servicen inom myndighetsområdet Miljö- och hälsoskydd (skala 0-100).
Poäng: 1p för bästa resultat och sedan i fallande skala

Datakälla: Sveriges Kommuner och Regioner
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2019
Senaste värdet:
91 (2022)
Utgångsvärde:
62 (2019)

Kommentar

I snitt fick kommunerna 73 i kundnöjdhet gällande Mijö- och hälsoskydd i skalan 0-100. Den kommun med högst kundnöjdhet är Ystad med 91 vilket motsvarar 1 poäng i rankningen. Tvåa och trea kommer Strängnäs respektive Laxå. Endast kommuner som deltagit i undersökningen 2022 har fått poäng.

Uppdaterad: 2023-10-18