Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Motala

Motala rankad som nummer 103

Motala kommun hamnar på plats 103 av 290 i årets kommunrankning. Det är en försämring jämfört med plats 77 i förra årets rankning.

Länsplacering: 5 av 13 i Östergötlands län.
Placering i kommungrupp: 43 av 108 större städer och kommuner nära större stad.

Poäng: 19,1 av totalt 41 poäng

Placering 2019 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 103
Senaste värdet: 103 2019

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. I år har vi även tagit med frågor från Livsmedelverkets enkät. Vår egen enkät kan ge maximalt 24,5 och totalt ger enkätfrågorna 32 poäng. Utöver det finns nyckeltal som totalt ger nio poäng.