Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Resultat - Mölndal

Mölndal rankad som nummer 63

Mölndals stad hamnar på plats 63 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 70 i förra årets rankning.

Länsplacering: 8 av 49 i Västra Götalands län.
Placering i kommungrupp: 20 av 46 storstäder och storstadsnära kommuner.

Poäng: 22,4 av totalt 41 poäng

Placering 2019 (av 290 kommuner)

Placering

Indikator SE.1.0 63
Senaste värdet: 63 2019

Placering år för år

Underlag

Se kommunens svar

Delmål SE.1.6.kommuner

Här kan du se kommunens svar på de enkäter som ingår i rankningen. Rankningen baseras främst på vår egen kommunenkät. Andra underlag är Boverkets miljömålsenkät, Vattenmyndighetens kommunenkät samt deltagande i Svenskt vatten hållbarhetsindex. I år har vi även tagit med frågor från Livsmedelverkets enkät. Vår egen enkät kan ge maximalt 24,5 och totalt ger enkätfrågorna 32 poäng. Utöver det finns nyckeltal som totalt ger nio poäng.