Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Minskad förbränning av plast

Indikator SE. 1. 93

Fråga: Har kommunen ett aktivt arbete för att minska förbränning och öka återvinningen av plast i kommunen? (Ny)

Att minska förbränning av plast och öka återvinningen har stor påverkan på den mängd koldioxid som släpps ut. Här finns mycket att vinna för klimatet. Även nerskräpningen av plast i haven måste upphöra. Vi vill med denna fråga se om detta är ett ämne som kommunerna prioriterar.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen samt allmänhet. Det ska finnas mätningar som visar att plaståtervinningen ökat. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett aktivt arbete för att minska förbränning och öka återvinningen av plast i kommunen?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Vindeln

2023

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Ungefär en tredjedel av kommunerna har ett aktivt arbete för att minska förbränning och öka återvinningen av plast. Frågan ställdes för första gången 2023 och det finns därför inga föregående värden att jämföra med.

Uppdaterad: 2023-10-18