Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Minimera klimatpåverkan från kommunens matserveringar

Indikator SE. 1. 54

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)?

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och är i likhet med transporter ett självklart område att åtgärda för att minska utsläppen. Kött och framför allt nötkött brukar utpekas som en miljöbov. Av hälsoskäl rekommenderas fisk, men många av världens fiskbestånd hotas av överfiske och dioxinhalten i exempelvis strömming är hälsofarligt hög. Åtgärder kan vara att minska köttportionerna, laga vegetariskt eller att blanda ut kötträtter med vegetariska alternativ som bönor och linser. Men även att ta vara på maten och minska matsvinnet är en viktig åtgärd i arbetet. Det viktigaste i arbetet är att minska klimatpåverkan. Experter beskriver därför vikten av mätningar för att kommunerna ska kunna se hur arbetet bör genomföras för att uppnå bästa resultat. Vi omformulerar därför frågan i år och kräver att mätningar görs.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta mätning av klimatpåverkan där en minskning ska kunna påvisas. Även upphandlade matserveringar ska inkluderas. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Kalix

2021

Ja

1

Kalix

2022

Ja

2

Kalix

2023

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

I år har 51 procent av svarande uppgett att de arbetar med att minska klimatpåverkan från livsmedel, jämfört med 57 procent föregående år.

Uppdaterad: 2023-10-18