Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Minimera klimatpåverkan från kommunens matserveringar

Sveriges miljöbästa kommun

Maten står för ungefär en fjärdedel av människans klimatpåverkan och är i likhet med transporter ett självklart område att åtgärda för att minska utsläppen. Kött och framför allt nötkött brukar utpekas som en miljöbov. Av hälsoskäl rekommenderas fisk, men många av världens fiskbestånd hotas av överfiske och dioxinhalten i exempelvis strömming är hälsofarligt hög. Åtgärder kan vara att minska köttportionerna, laga vegetariskt eller att blanda ut kötträtter med vegetariska alternativ som bönor och linser. Men även att ta vara på maten och minska matsvinnet är en viktig åtgärd i arbetet. Det viktigaste i arbetet är att minska klimatpåverkan. Experter beskriver därför vikten av mätningar för att kommunerna ska kunna se hur arbetet bör genomföras för att uppnå bästa resultat. Vi omformulerar därför frågan i år och kräver att mätningar görs.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta mätning av klimatpåverkan där en minskning kan påvisas. Även upphandlade matserveringar ska inkluderas. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete för att minska klimatpåverkan från livsmedel i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknande)?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Helsingborg

2021

Ja

1

Helsingborg

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Ingen större förändring har skett sedan föregående år då frågan ställdes för första gången i kommunrankningen. I år har 71 procent av svarande uppgett att de arbetar med att minska klimatpåverkan från livsmedel, jämfört med 69 procent föregående år.

Dela artikeln: