Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Medborgarundersökningen: kommunens miljö- och klimatpåverkan

Indikator SE. 1. KOL2

Diagrammet visar andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan Hur tycker du att följande saker fungerar i din kommun? Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Här används data från 2022 i så lång utsträckning som möjligt, finns inte 2022 används 2021 i de fall det finns. Nyckeltalet ger 0,75 poäng till bästa kommun därefter fallande skala. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Andel som är nöjda med kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter.
Poäng: 0,75p för bästa resultat och sedan i fallande skala

Datakälla: SCB:s medborgarundersökning
Senaste värdet:
44,4 % (2022)
Utgångsvärde:
44,4 % (2022)

Kommentar

Genomsnittligt är det 63,4 procent av kommuninvånarna som är nöjda med kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan. Härnösand har flest andel nöjda, och därefter Smedjebacken och Karlstad.

Uppdaterad: 2023-10-18