Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Medborgarundersökningen: invånares miljö- och klimatpåverkan

Indikator SE. 1. KOL1

Diagrammet visar andel som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan Hur tycker du att följande saker fungerar i din kommun? Kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan i SCBs medborgarundersökning. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Här används data från 2022 i så lång utsträckning som möjligt, finns inte 2022 används 2021 i de fall det finns. Nyckeltalet ger 0,75 poäng till bästa kommun därefter fallande skala. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Andel som anser att kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan fungerar bra
Poäng: 0,75p för bästa resultat och sedan i fallande skala

Datakälla: SCB:s medborgarundersökning
Senaste värdet:
42,4 % (2022)
Utgångsvärde:
42,4 % (2022)

Kommentar

Medelvärdet för invånare som är nöjda med kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan är 56,6 procent för Sveriges kommuner. Flest nöjda har Härnösand, och därefter Mjölby och Bollnäs.

Uppdaterad: 2023-10-18