Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Materialåtervinning

Indikator SE. 1. AW3

Den totala mängden som går till materialåtervinning visar på hur bra kommunerna är på att återvinna.

Den kommun med högst andel materialåtervinning får 1 poäng, därefter fallande skala. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Andel kommunalt avfall insamlat för materialåtervinning, exklusive biologisk behandling och konstruktionsmaterial.
Poäng: 1p för bästa resultat och sedan i fallande skala

Datakälla: Avfall Sverige
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018
Senaste värdet:
29 % (2021)
Utgångsvärde:
27 % (2018)

Kommentar

I snitt materialåtervinns 24 procent av det kommunala avfallet, samma nivå som de två föregående åren. Materialåtervinninginsamlingen är högst i Örebro på 37 procent. Även Munkfors och Gotland ligger över 35 procent.

Uppdaterad: 2023-10-18