Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Krav på miljömärkning eller hållbarhetscertifiering

Indikator SE. 1. 79

Fråga: Hur stor del av kommunens upphandlade produkter har krav på att de ska vara miljömärkta eller hållbarhetscertifierade?

Att ställa olika miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar är i dag mer vanligt. Mycket få kommuner har däremot möjlighet att följa upp dessa krav genom revision, stickprov. Utan uppföljning går det inte att vara säker på att varor och tjänster verkligen håller måttet. I dag får den upphandlande organisationen kräva en viss märkning som bevis för att det som ska upphandlas har de egenskaper som krävs. Genom tredjepartsmärkningar i form av miljömärkta eller hållbarhetscertifieringar får man ett bevis på att kraven följs upp genom revision. Vi vill med denna fråga se om kommunerna har de här kraven i sina upphandlingar.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Hur stor del av kommunens upphandlade produkter har krav på att de ska vara miljömärkta eller hållbarhetscertifierade?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Stockholm

2022

Ej svar

1

Stockholm

2023

21-40 procent

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Det är fortfarande relativt små delar av kommunernas upphandlade produkter där krav ställs på miljömärkning eller hållbarhetscertifiering. En stor andel av kommunerna, 24 procent, uppger att 1-20 procent av upphandlade produkter har de kraven. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det är svårt att se någon trend då svarsfrekvensen minskat.

Uppdaterad: 2023-10-18