Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Krav på miljömärkning eller hållbarhetscertifiering

Sveriges miljöbästa kommun

Att ställa olika miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar är i dag mer vanligt. Mycket få kommuner har däremot möjlighet att följa upp dessa krav genom revision, stickprov. Utan uppföljning går det inte att vara säker på att varor och tjänster verkligen håller måttet.

I dag får den upphandlande organisationen kräva en viss märkning som bevis för att det som ska upphandlas har de egenskaper som krävs. Genom tredjepartsmärkningar i form av miljömärkta eller hållbarhetscertifieringar får man ett bevis på att kraven följs upp genom revision. Vi vill med denna fråga se om kommunerna har de här kraven i sina upphandlingar

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen. Det ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Hur stor del av kommunens upphandlade produkter har krav på att de ska vara miljömärkta eller hållbarhetscertifierade? (Ny)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Helsingborg

2022

81-100 procent

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

Det är fortfarande relativt små delar av kommunernas upphandlade produkter där krav ställs på miljömärkning eller hållbarhetscertifiering. Största andelen av svarande kommuner, 36 procent, uppger att 1-20 procent av upphandlade produkter har de kraven. Frågan ställdes för första gången år 2022, och det finns därför inga tidigare år att jämföra med i diagrammet.

Dela artikeln: