Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Konsumtionsbaserade utsläpp

Indikator SE. 1. SEI

Konsumtionskompassen illustrerar och analyserar klimatpåverkan på kommunal nivå från hushållens konsumtion. Kompassen kommer väl till användning nu då Sverige nyligen föreslagit ett nationellt mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

I dag är Sveriges utsläpp från vår konsumtion nio ton per person och år (inklusive utsläpp från offentlig sektor och investeringar). Dessa utsläpp måste minska kraftigt till omkring ett ton per person och år 2050, det globala genomsnitt som FN:s klimatpanel, IPCC, har fastställt vara nödvändigt för att vi ska nå Parisavtalets mål.

Kommunerna får 2 poäng för bästa resultat i Konsumtionskompassen och sedan i fallande skala till genomsnittet för Sverige på 6272,4 kg. Alla över det får 0 poäng. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Växthusgasutsläpp från invånarnas konsumtion per person
Poäng: 2p för bästa resultat och sedan i fallande skala till genomsnittet för Sverige på 6272,4 kg, alla över det får 0 poäng

Datakälla: SEI
Senaste värdet:
6135 kg CO2e/invånare (2019)
Utgångsvärde:
6135 kg CO2e/invånare (2019)

Kommentar

De kommuner i Sverige med lägst växthusgasutsläpp från invånarnas konsumtion är Burlöv, Östra Göinge och Botkyrka. Än så länge finns det bara konsumtionsstatistik för ett år och det går därför inte att se någon utvecklingstrend.

Uppdaterad: 2023-10-18