Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kommunens fordonsflotta

Indikator SE. 1. MFS

Miljöfordonsdiagnos är en ranking av kommuners och regioners fordonsflottor med avseende på hur de står sig mot riksdagens uppsatta miljömål om minskade koldioxidutsläpp till 2030. Rankningen ger ett sammanvägt resultat om kommunernas arbete för miljö- och klimatvänligare fordonsflotta. Tävlingen bygger på dataunderlag från Dun & Bradstreet med uppgifter från den samlade fordonsflottan som sedan analyserats av Miljöfordon Sverige. Det som inkluderas är andel fossiloberoende fordon, klimateffektivitet, energieffektivitet, miljöfordonsandel och säkerhet.

Nyckeltalet ger två poäng för bästa resultat i Miljöfordon Sveriges ranking och sedan i fallande skala ner till noll. Tryck på fliken Jämför för att se karta och tabell med jämförelse av kommunernas resultat.

Kommunens fordonsflotta i klimat- och energiprestanda

Poäng: 2p för bästa resultat och sedan i fallande skala

Rad-id Mätområde Datum Värde (poäng)

0

Vindeln

2016

25

1

Vindeln

2017

25

2

Vindeln

2019

26

3

Vindeln

2020

27

4

Vindeln

2021

24

5

Vindeln

2022

23

Datakälla: Miljöfordon Sverige

Kommentar

Stockholm är återigen vinnare i klassen bästa kommun. De har nu nio vinster i rad och landar även i år på 44 poäng, vilket motsvarar två poäng i rankningen. På andra och tredje plats kommer Kungsbacka och Vårgårda med 43 poäng. Medelvärdet har kontinuerligt ökat från 24 poäng år 2016 till 31 poäng år 2022.

Uppdaterad: 2023-10-18