Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Koldioxidbudget

Sveriges miljöbästa kommun

Koldioxidbudgetar anses vara det enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. Med hjälp av koldioxidbudgetar kan kommunen få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas och därmed vilken möjlighet kommunen har att nå Parisavtalet och att hålla sig under en temperaturökning på 1,5 eller 2 grader. I år ställer vi ytterligare en följdfråga om kommunerna som har gjort en koldioxidbudget har genomfört åtgärder för att minska utsläppen i enlighet med vad koldioxidbudgeten visar för att nå Parisavtalet. Vi ställer följdfrågorna för att ta reda på om och hur kommunerna arbetar med uppföljning och därefter genomförande av åtgärderna för att nå Parisavtalet.

I frågan finns sedan 2019 tre svarsalternativ; Ja, arbetet är genomfört, Nej, men arbetet är påbörjat samt Nej. De tre olika svaren ger 1, 0,5 respektive 0 poäng.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera kartläggande av ackumulerande utsläpp av koldioxid för att fastställa vad som krävs för att nå Parisavtalets mål.

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att vara i linje med Parisavtalet?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Malmö

2018

Påbörjat

1

Malmö

2019

Påbörjat

2

Malmö

2020

Påbörjat

3

Malmö

2021

Genomfört

4

Malmö

2022

Genomfört

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Kommentar

29 procent av de svarande kommunerna, eller 68 stycken kommuner, svarar att de har upprättat en koldioxidbudget. Det är innebär 15 fler kommuner jämfört med 2021. En liknande andel uppger att de har påbörjat arbetet, medan 48 procent, eller 113 kommuner, svarar nej på frågan. Totalt är det 130 kommuner som har upprättat en koldioxidbudget eller påbörjat arbetet, vilket är 24 fler kommuner än förra året.

Dela artikeln: