Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Koldioxidbudget

Indikator SE. 1. 5

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att vara i linje med Parisavtalet?

Koldioxidbudgetar anses vara det enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen måste minska för att världen ska nå Parisavtalets mål. Med hjälp av koldioxidbudgetar kan kommunen få reda på var de mest effektiva insatserna bör läggas och därmed vilken möjlighet kommunen har att nå Parisavtalet och att hålla oss under en temperaturökning på 1,5 eller 2 grader. 2022 ställde vi ytterligare en följdfråga, om de kommuner som har gjort en koldioxidbudget har uppdaterat den minst en gång sedan den genomfördes. Eftersom koldioxid ständigt släpps ut minskas det utsläppsutrymme som finns kvar för varje minut. Uppdateringar av koldioxidbudgeten behöver därför göras regelbundet.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska inkludera kartläggande av ackumulerande utsläpp av koldioxid för att fastställa vad som krävs för att nå Parisavtalets mål.

Fråga: Har kommunen identifierat sitt utsläppsutrymme i förhållande till den globala koldioxidbudgeten för att vara i linje med Parisavtalet?

Poäng: 1p för Genomfört / 0.5p för Påbörjat / 0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Hagfors

2018

Nej

1

Hagfors

2019

Nej

2

Hagfors

2020

Nej

3

Hagfors

2021

Nej

4

Hagfors

2022

Nej

5

Hagfors

2023

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

32 procent av kommunerna, eller 91 kommuner, svarar att de har upprättat en koldioxidbudget. Det är en stor ökning sedan 2022. 14 procent har påbörjat arbetet. Flera kommuner uppger att koldioxidbudgeterna har tagits fram i sammarbete med Uppsala universitet.

Uppdaterad: 2023-10-18