Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kemikalieplan

Indikator SE. 1. 23

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Ett av miljökvalitetsmålen är en giftfri miljö där kemikaliehantering har en given plats. Satsningar på giftfria förskolor har börjat göra avtryck i kommunerna. Miljöer där barn vistas har hög prioritet, då barn är mer känsliga, men även andra områden i samhället kan vara i behov av en granskning. Genom att ha en kemikalieplan för hur användningen av kemikalier ska minimeras och hur de farligaste ämnena kan ersättas bidrar kommunen till bättre hälsa och miljö. Frågan ställdes första gången 2016.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Får ej enbart innefatta plastbantning.

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Vindeln

2016

Nej

1

Vindeln

2017

Nej

2

Vindeln

2018

Ej svar

3

Vindeln

2019

Nej

4

Vindeln

2020

Nej

5

Vindeln

2021

Nej

6

Vindeln

2022

Ej svar

7

Vindeln

2023

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Andelen svarande kommuner som har en kemikalieplan är 25 procent, eller 72 kommuner. Det är en mindre andel än föregående år, vilket kan bero på minskad svarsfrekvens.

Uppdaterad: 2023-10-18