Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kontakt

Annonsera

Kommunrankning 2022

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Kemikalieplan

Sveriges miljöbästa kommun

Ett av miljökvalitetsmålen är giftfri miljö där kemikaliehantering har en given plats. Satsningar på giftfria förskolor har börjat göra avtryck i kommunerna. Miljöer där barn vistas har hög prioritet då barn är mer känsliga men även andra områden i samhället kan vara i behov av en granskning. Genom att ha en kemikalieplan för hur användningen av kemikalier ska minimeras och hur de farligaste ämnena kan ersättas, bidrar kommunen till bättre hälsa och miljö. Frågan ställdes första gången 2016.

Krav: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska innefatta hela den kommunala verksamheten, även de kommunala bolagen, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning. Får ej enbart innefatta plastbantning.

Fråga: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Lund

2016

Delvis

1

Lund

2017

Ja

2

Lund

2018

Ja

3

Lund

2019

Ja

4

Lund

2020

Ja

5

Lund

2021

Ja

6

Lund

2022

Ja

Datakälla: Aktuell Hållbarhets kommunenkät

Dela artikeln: