Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Industriell symbios inom det lokala näringslivet

Indikator SE. 1. 97

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete där man stöttar det lokala näringslivet i att utveckla industriell symbios eller motsvarande? (innovativa samarbeten som hittar möjligheter att använda avfall från den ena som råmaterial för andra) (Ny)

Världen lever över sina tillgångar. Att resurseffektivisera och ta till vara energi och material är en otroligt viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Detta är dessutom en vin-vin situation då avfall från den ena kan bli råmaterial för andra, vilket även kan bli ekonomiskt fördelaktigt.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara kopplat till ett flertal lokala näringsverksamheter, vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete där man stöttar det lokala näringslivet i att utveckla industriell symbios eller motsvarande?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Karlshamn

2023

Nej

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

Endast 58 kommuner arbetar med detta, men många hänvisar till att arbetet är på gång. Frågan ställdes för första gången 2023 och det finns därför inga föregående värden att jämföra med.

Uppdaterad: 2023-10-18