Gå direkt till sidans innehåll

Kommunrankningen presenteras i samarbete med

Illegal avfallshantering

Indikator SE. 1. 94

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som bidrar till att förhindra illegal avfallshantering? (Ny)

Illegalt avfall blir allt vanligare och behovet av samverkan i denna fråga blir allt viktigare. Kommunerna behöver här samverka med parter som tillsynsmyndighet/länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Polismyndigheten, Tullverket med flera. Samverkan över förvaltnings- och myndighetsgränserna är oerhört viktigt. Avfallsbrottsligheten volymmässigt domineras av bygg- och rivningsavfall och annat avfall från verksamheter. Trots att det inte är hushållens avfall ”drabbas” ju kommunen ändå både miljömässigt och ekonomiskt. Dyra kostnader för avfallshantering kan vara ett problem. Vi vill med denna fråga se om detta är ett område som kommunerna arbetar med.

Krav som måste uppfyllas för Ja: Arbetet ska vara dokumenterat och allmänheten ska kunna ta del av det. Arbetet ska vara aktuellt, pågående och med regelbunden uppföljning.

Fråga: Har kommunen ett systematiskt arbete som bidrar till att förhindra illegal avfallshantering?

Poäng: 1p för Ja/0p för Nej eller Ej svar.

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Tranemo

2023

Ej svar

Datakälla: Aktuell Hållbarhets enkät

Kommentar

72 kommuner svarar att de har ett systematiskt arbete som bidrar till att förhindra illegal avfallshantering. Frågan ställdes för första gången 2023 och det finns därför inga föregående värden att jämföra med.

Uppdaterad: 2023-10-18